Hình ảnh nhà máy sản xuất

  • Tại Hà Nội:

Cụm Công nghiệp Duyên Thái – Thường Tín – Hà Nội

  • Tại TP Hồ Chí Minh:

Số 1A, khu công nghiệp quận Bình Tân, TP HCM.

 

Tin Liên Quan