Chứng nhận ISO 9001-2015

Sản phẩn sơn và bột trét của công ty đã được cấp chứng nhận ISO 9001 – 2015, cấp ngày 18/06/2018.

 

Chung_nhan_ISO

Tin Liên Quan